कुर्बानीवरील आक्षेपांची उत्तरे

प्रकरण ५ वे आक्षेप क्र. १ – कुर्बानी म्हणजे बळीप्रथा आहे काही लोक कुर्बानीला बळीप्रथा समजतात. वास्तविकतः कुर्बानी आणि बळी

Read more