कुर्बानीचे महत्व

प्रकरण ४ थे कुर्बानीबाबत कुरआनच्या अध्याय हजमध्ये सविस्तर मार्गदर्शन देण्यात आले आहे.[1] मानवाच्या आपल्या पालनकर्त्याप्रती असलेल्या भावनांना व्यक्त करण्याच्या धर्माने

Read more

इस्लामी सणांचे स्वरूप

प्रकरण २ रे संघटीकरणाच्या उद्देशाने जगभरात विविध ठिकाणी विविध सण साजरे केले जातात. काही सण सांस्कृतिक असतात, काही राष्ट्रीय असतात

Read more