कुर्बानीबाबत इस्लामी दृष्टीकोन

प्रकरण ६ वे एक गैरसमज असा आहे की इस्लाममध्ये प्रत्येक मुस्लिम व्यक्तीवर कुर्बानी अनिवार्य आहे. कुर्बानीच्या अनिवार्यतेबाबत कोणताही आदेश इस्लामी

Read more

कुर्बानीवरील आक्षेपांची उत्तरे

प्रकरण ५ वे आक्षेप क्र. १ – कुर्बानी म्हणजे बळीप्रथा आहे काही लोक कुर्बानीला बळीप्रथा समजतात. वास्तविकतः कुर्बानी आणि बळी

Read more